کارشناسی:

       آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی

 

 

کارشناسی ارشد:

       آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

       شیوه نامه طول مدت دوره، مرخصی تحصیلی، لغو عدم مراجعه و انصراف مقطع کارشناسی ارشد

       شیوه نامه مهمان شدن دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

       بخشنامه دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد

       فرم‎های مورد نیاز