شماره تماس و ارتباط با مسئولین دانشگاه:

پیش شماره استان فارس ۰۷۱ می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ قاسمعلی مقتدری ریاست دانشگاه ۵۲۵۱۶۲۶۷  همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۴۰۰۱
۲ شهرام حسین نیا مسئول آموزش ۵۲۵۱۵۰۴۲  همراه: ۰۹۱۷۱۸۰۱۷۷۰
۳ محمود باقری کاربر ارشد – حراست ۵۲۵۱۲۵۰۰
۴ دنیا فدایی مسئول دبیرخانه ۵۲۵۱۴۴۰۰  نمابر: ۵۲۵۱۴۳۰۰
۵ معصومه منفرد کارشناس رشته‌های مهندسی معماری، مهندسی عمران، تربیت بدنی و فیزیک ۵۲۵۱۸۱۸۰
۶ یاسر مرادی مسئول امور مالی و صندوق رفاه دانشجویی ۵۲۵۱۵۰۴۸
۷ بهنام عوض‌پور کشکولی کارشناس رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا، آب و هواشناسی و ارشد آب و هواشناسی ۵۲۵۱۵۰۴۸
۸ مریم فتحی کارشناس رشته‌های مدیریت ۵۲۵۱۸۱۸۰
۹ منظر زارعی مسئول امور فرهنگی و کتابخانه فرهنگی: ۵۲۵۱۷۸۹۳

کتابخانه: ۵۲۵۱۲۸۴۵

۱۰ مهران عسکری مسئول امور اداری و تربیت بدنی ۵۲۵۱۵۰۴۰
۱۱ مانا میری کارشناس رشته‌های حسابداری، علوم اجتماعی، مترجمی زبان انگلیسی و علوم اقتصادی ۵۲۵۱۷۸۹۷
۱۲ محمد خجسته کارشناس رشته‌های مهندسی کامپیوتر و IT و برق، مسئول امور معادل سازی و مشمولین ۵۲۵۱۷۸۹۵
۱۳ یوسف هرمی مسئول فناوری اطلاعات، کارشناس امور تغییر رشته و مهمان ۵۲۵۱۷۸۹۵
۱۴ امهانی بازآور روابط عمومی و فارغ التحصیلی ۵۲۵۱۷۸۹۶
۱۵ توران ضیایی کارشناس دروس عمومی و امتحانات ۵۲۵۱۶۲۶۸
۱۶ الهام امیدوار فارغ التحصیلی ۵۲۵۱۶۲۶۸
۱۷ ناهید خادم فارغ التحصیلی و کارشناس رشته حقوق ۵۲۵۱۶۲۶۸
۱۸ خاطره کریم‌پور کارشناس رشته های مهندسی صنایع و مدیریت پروژه و زیست شناسی ۵۲۵۱۲۸۴۵
۱۹ شریفه خضری مسئول امور اساتید و کارشناس رشته روانشناسی ۵۲۵۱۵۰۴۲
۲۰ شقایق افسر کارشناس رشته علوم تربیتی و تاریخ و کتابداری ۵۲۵۱۵۰۴۲
۲۱ مهران محمودی مسئول آزمایشگاه، کارشناس رشته‌های زمین شناسی، ادبیات فارسی و ارشد زمین شناسی اقتصادی ۵۲۵۱۸۱۷۹