شماره تماس و ارتباط با کارکنان دانشگاه:

پیش شماره استان فارس ۰۷۱ می باشد.

ردیف بخش نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ ریاست  – دبیرخانه دنیا فدائی ۵۲۵۱۴۴۰۰         نمابر: ۵۲۵۱۴۳۰۰
۲ حراست – کاربر ارشد محمود باقری تلفن و نمابر : ۵۲۵۱۲۵۰۰
۳ مسئول آموزش شهرام حسین‎نیا ۵۲۵۱۵۰۴۲
۴ تحصیلات تکمیلی ادبیات – حسابداری شقایق افسر ۵۲۵۱۷۳۷۷
۵ تحصیلات تکمیلی زمین و آب و هوا شناسی بهنام عوض‎پور کشکولی ۵۲۵۱۷۸۹۱
۶ معماری‌-‌عمران‌-‌تربیت‌بدنی­-‌فیزیک معصومه منفرد ۵۲۵۱۵۰۵۷
۷ روانشناسی – علوم تربیتی شریفه خضری ۵۲۵۱۵۰۳۰
۸ مترجمی‌و‌ادبیات انگلیسی–حسابداری‌–علوم‌اجتماعی مانا میری ۵۲۵۱۵۰۳۰
۹ مدیریت‌ – زبان و ادبیات فارسی مریم فتحی ۵۲۵۱۸۱۸۰
۱۰ برق، کامپیوتر و دروس عمومی – امور مشمولین توران ضیائی ۵۲۵۱۶۳۶۰
۱۱ فارغ التحصیلی – رابط نظارت و ارزیابی الهام امیدوار ۵۲۵۱۶۳۶۰
۱۲ فارغ التحصیلی – حقوق ناهید خادم ۵۲۵۱۶۲۶۸
۱۳ فارغ التحصیلی – زیست شناسی خاطره کریم‎پور ۵۲۵۱۲۸۴۵
۱۴ امور اداری محمد خجسته ۵۲۵۱۵۰۴۰
۱۵ فناوری اطلاعات – مهمان و تغییر رشته یوسف هرمی ۵۲۵۱۵۰۴۰
۱۶ نگهبانی آزادی خواه – ابراهیم‌نژاد – عابدی‌فر ۵۲۵۱۹۱۶۴
۱۷ امور مالی – امین اموال-صندوق رفاه دانشجویی یاسر مرادی ۵۲۵۱۵۰۴۸
۱۸ امور فرهنگی دانشجوئی-امور مشاوره-رابط نهاد رهبری منظر زارعی ۵۲۵۱۶۲۶۷
۱۹ آزمایشگاه مرکزی – معادلسازی دروس مهران محمودی ۵۲۵۱۸۱۷۹
۲۰ روابط عمومی امهانی بازآور ۵۲۵۱۷۸۹۲
۲۱ امور پژوهشی – تربیت بدنی مهران عسکری ۵۲۵۱۷۸۹۲