ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی (بدون آزمون) دانشگاه پیام نور

ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی (بدون آزمون) دانشگاه پیام نور

ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه پیام نور در کلیه رشته ها از روز ۲۹ مهرماه تا ۳۰ آبان ماه با در دست داشتن اصل مدارک و مراجعه حضوری به مراکز دانشگاهی و خرید کارت اعتباری ۲۰ هزار تومانی از سایت سازمان سنجش صورت می پذیرد.

ادامه مطلب