ارزشیابی اینترنتی اساتید در سامانه گلستان

ارزشیابی اینترنتی اساتید در سامانه گلستان

امکان ارزشیابی اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در سیستم آموزشی گلستان از روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ تا روز شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ فراهم گردید؛ لذا خواهشمند است طبق راهنما در مهلت زمانی اعلام شده به سامانه گلستان مراجعه فرمایید.  

ادامه مطلب