شماره تماس کارکنان دانشگاه

شماره تماس کارکنان دانشگاه

پیش شماره استان فارس ۰۷۱ می باشد. ردیف بخش نام و نام خانوادگی شماره تماس ۱ ریاست  – دبیرخانه دنیا فدائی ۵۲۵۱۴۴۰۰         نمابر: ۵۲۵۱۴۳۰۰ ۲ حراست – کاربر ارشد محمود باقری تلفن و نمابر : ۵۲۵۱۲۵۰۰ ۳ مسئول آموزش شهرام حسین‎نیا ۵۲۵۱۵۰۴۲ ۴ تحصیلات تکمیلی ادبیات – حسابداری شقایق افسر ۵۲۵۱۷۳۷۷ ۵ تحصیلات تکمیلی زمین […]

ادامه مطلب

ارزشیابی اینترنتی اساتید در سامانه گلستان

ارزشیابی اینترنتی اساتید در سامانه گلستان

امکان ارزشیابی اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در سیستم آموزشی گلستان از روز شنبه ۹۶/۹/۴ تا روز پنج شنبه ۹۶/۹/۳۰ فراهم گردید؛ لذا خواهشمند است طبق راهنما در مهلت زمانی اعلام شده به سامانه گلستان مراجعه فرمایید.  

ادامه مطلب